Beleggingsstrategie: unpicking stocks

Er zijn twee belangrijke soorten beleggingsstrategieën die door veel beleggers worden gebruikt. Deze beleggingsstrategieën zijn index volgen en aandelenselectie (stock picking). Een belegger kiest zijn voorkeursstrategie en past deze toe op zijn eigen portfolio. Hoewel er twee veelgebruikte strategieën zijn, is het resultaat van deze verschillende strategieën niet alleen afhankelijk van de strategie zelf, maar vooral van diegene die de keuzes binnen deze strategie maakt.

Average directional index indicator (ADX)

Dit artikel is een vervolg van de artikelserie over objectieve technische analyses. In dit artikel wordt de Average Directional Index (ADX) besproken. Eerder artikelen in deze reeks, zijn artikelen over het voortschrijdend gemiddelde, de voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie indicator (ook wel MACD) en de relatieve sterkte index. Dit zijn allemaal objectieve technische analyse methodes. Net als deze andere methodes, kan de ADX gebruikt worden om de trend van een aandeel te meten.

Aandeleninkoop en aandelenuitgifte door bedrijven

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven aandelen inkopen en uitgeven. Als belegger zijn aandelenuitgifte en aandeleninkoop belangrijke gebeurtenissen. Beleggers denken vaak dat de invloed van een aandeleninkoop en aandelenuitgifte op het beleggingsresultaat tegengesteld zijn. In dit artikel leggen wij uit dat het voordeel voor de ene, niet een nadeel voor de andere hoeft te betekenen. Tevens delen wij de verschillende visies met betrekking tot aandeleninkoopprogramma's en aandelenuitgifte met jullie.

De MACD indicator, signalen en beperkingen

Ik heb verschillende artikelen geschreven over technische analyse. Zo heb ik beschreven welke soorten technische analyses er zijn en wat de voor- en nadelen van de verschillende soorten technische analyses zijn. Daarnaast heb ik een artikel gewijd aan het voortschrijdend gemiddelde, het gebruik hiervan en de verschillende soorten voortschrijdende gemiddeldes. In dit artikel zal ik de MACD methode beschrijven. De MACD is een indicator die gebruik maakt van het voortschrijdend gemiddelde.

Voortschrijdend gemiddelde: methodes en gebruik

Bij het gebruik van technische analyse gaat mijn voorkeur uit naar eenvoudige, objectieve methodes. De reden hiervoor is dat deze het meest gebruikt worden en (daardoor) het beste werken. In een eerder artikel heb ik de verschillende typen technische analyses beschreven, met de belofte om een aantal indicator gedreven technische analyse methodes te bespreken. In dit artikel bespreek ik de werking en de doelen van de veelgebruikte methode van het voortschrijdend gemiddelde uitgelegd. Met het voortschrijdend gemiddelde kan onder andere een trend worden geïdentificeerd.

Verschillende soorten technische analyse

Zoals in een eerder artikel over technische analyse is aangegeven op deze site, menen wij dat het risico binnen categorieën van beleggingsproducten gemiddeld even hoog is. Aandelen hebben een relatief hoog risicoprofiel, terwijl een bankrekening een laag risico heeft. Dit wil echter niet zeggen dat het risico voor elk aandeel op elk moment hetzelfde is. Een aandeel kan duur zijn, gebaseerd op de koers-winst verhouding of het dividendrendement. Dure aandelen hebben een hoog risico en een lage kans op een goed rendement. Een andere methode die veel wordt gebruikt om te bepalen wat het risico en mogelijke rendement is van aandelen, is technische analyse.

Succesvol verkopen

Alle beleggers zoeken naar het juiste moment om aandelen te kopen. Het juiste moment om aandelen te kopen wordt bepaald door de prijs van een aandeel en de trend waarin een aandeel zit. Om het juiste koopmoment te bepalen, wordt software gebruikt en er wordt veel tijd gestopt in het uitzoeken wat de trend is. Maar hoe zit het met het verkopen van aandelen?

© 2009 - 2021 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.