Verschillende soorten technische analyse

Zoals in een eerder artikel over technische analyse is aangegeven op deze site, menen wij dat het risico binnen categorieën van beleggingsproducten gemiddeld even hoog is. Aandelen hebben een relatief hoog risicoprofiel, terwijl een bankrekening een laag risico heeft. Dit wil echter niet zeggen dat het risico voor elk aandeel op elk moment hetzelfde is. Een aandeel kan duur zijn, gebaseerd op de koers-winst verhouding of het dividendrendement. Dure aandelen hebben een hoog risico en een lage kans op een goed rendement. Een andere methode die veel wordt gebruikt om te bepalen wat het risico en mogelijke rendement is van aandelen, is technische analyse.

Trend is risico en rendement

Technische analyse heeft als belangrijkste doel het bepalen van een trend die wordt gevolgd door een aandeel. Als deze trend is geïdentificeerd, kan de mogelijke neerwaartse en opwaartse ruimte van een aandeel worden bepaald. Uit de bewegingsruimte die een aandeel heeft kan het risico en het mogelijke rendement worden gehaald. Om hierbij volledig te zijn: als de trend aangeeft dat er veel bewegingsruimte naar beneden is, kan het risico en rendement worden omgedraaid door short te gaan. Veel neerwaarste bewegingsruimte kan dus een positief rendement opleveren.

Niet alle soorten technische analyses zijn even bruikbaar. Om technische analyse goed te kunnen begrijpen, maak ik in dit artikel een onderverdeling van de verschillende soorten technische analysemethodes. Hierbij geef ik aan hoe bruikbaar de soort technische analyse is en waarvoor de methode kan worden gebruikt.

Objectieve versus subjectieve technische analyse

De eerste opsplitsing in soorten technische analyse, is de opsplitsing tussen objectieve en subjectieve technische analyse. Hierbij is de subjectieve (of interpretatieve) technische analyse eenvoudig gezegd het bekijken van de grafiek (van de koersontwikkeling) van een aandeel. De interpretatie van deze grafiek is geheel afhankelijk van diegene die naar de grafiek kijkt. De technisch analist die de grafiek bekijkt, kan een trend herkennen, maar zijn collega die naast hem zit, kan een andere trend in de grafiek zien. Een voorbeeld hiervan is het hoofd-schouder patroon. De ene analist zal dit patroon zien, terwijl een andere analist een stijgende trend ziet in de grafiek. Beide kunnen gelijk hebben, maar ze kunnen niet allebei gelijk hebben.

De objectieve (of mathematische) technische analyse wordt door iedere analist hetzelfde geïnterpreteerd. De objectieve technische analyse gaat uit van harde cijfers, zoals de prijs, of van vaststaande rekenmodellen, zoals het voortschrijdend gemiddelde. De formules zijn afgesproken formules, zodat er geen verschil is in uitkomst tussen verschillende technisch analisten.

Omdat de objectieve technische analyse meetbaar en objectief is, is dit de meest bruikbare soort technische analyse. De subjectieve technische analyse is naar mijn mening alleen geschikt voor mensen die liever plaatjes kijken.

Indicator versus prijsgedreven technische analyse

Zoals ik net al heb aangegeven, bestaat van de objectieve technische analyse twee vormen, namelijk de indicator gedreven technische analyse en de prijsgedreven technische analyse. Beide vormen zijn goed toepasbaar en worden ook veel gebruikt. Beide vormen van technische analyse kunnen in combinatie van elkaar worden gebruikt, omdat beide vormen een andere doel hebben. Zoals de termen al aangeven, wordt er bij de ene vorm naar een indicator gekeken, terwijl bij de andere de koers wordt gebruikt om het mogelijke risico en rendement te bepalen.

Als de prijsgedreven technische analyse wordt gebruikt, worden de weerstand en de steun van een aandeel belangrijk. Hoe dichter naar de lijn van de weerstand of steun, hoe minder beweging er mogelijk is richting de weerstand of steun. De kans op een tegenbeweging wordt groter naarmate de steun of weerstandlijn wordt bereikt.

Er zit een logica achter de weerstand en de steun van een aandeel. Elke keer dat een weerstand of steun niet wordt doorbroken wordt de weerstand of steun sterker. Beleggers raken er steeds meer van overtuigd dat een bepaalde weerstand of steun reëel is en zullen hiernaar handelen. Als een weerstand wordt bereikt, zullen beleggers het aandeel niet meer willen kopen, maar juist willen verkopen. Hierdoor wordt de weerstand niet doorbroken. Uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid dat een weerstand of steun wel wordt doorbroken. Dit geeft aan dat het risico nooit geheel afwezig is.

De indicator gedreven technische analyse maakt gebruik van een trend die aanwezig is in het koersverloop van een aandeel. Met indicator gedreven technische analysemethodes kunnen neerwaartse of opgaande trends worden herkend, net als een ommekeer in de trend. Een voorbeeld van indicator gedreven technische analyse is het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Met dit voortschrijdend gemiddelde kan worden bepaald of een trend opwaarts of juist neerwaarts is. In een volgend artikel zullen de belangrijkste indicator gedreven technsiche analysemethodes worden besproken.

Ommekeer van de trend of correctie

Naast het bepalen van het risico en het mogelijke rendement, kan technische analyse goed worden gebruikt voor het herkennen van een correctie of ommekeer van de trend. Als een correctie plaatsvindt, is het goed om te weten wat de mogelijke beweging van de correctie is. Uit het verleden is gebleken dat een correctie vaak een terugtest laat zien van 38, 50 of 62% van de trend. Een voorbeeld is hier wel op zijn plaats. Als een aandeel binnen een trend een stijging heeft laten zien van 50 naar 100 euro, de terugtest kan worden verwacht naar een prijsniveau van 81, 75 of 69 euro. Er moet hierbij wel rekening gehouden worden met belangrijke steunen en weerstanden.

Waarom werkt technische analyse?

Technische analyse werkt vanwege twee redenen: de psychologie en het gebruik van technische analyse.

Als veel beleggers een trend denken te herkennen of een steun of weerstand zien op een bepaald prijsniveau, zullen zij hiernaar handelen. Hierdoor wordt de steun, weerstand of de trend een self-fulfilling prophecy. Doordat een grote groep mensen handelt naar een trend, wordt deze trend versterkt.

Daarnaast is het aantal mensen dat technische analyse gebruikt van belang voor het succes van de technische analyse. Hoe meer mensen een trend herkennen doordat zij gebruik maken van dezelfde techniek voor technische analyse, hoe groter de kans dat zij op dezelfde uitkomsten (dus trend) uitkomen. Hierdoor zal de trend die wordt herkend worden versterkt. Hoe simpeler de methode voor technische analyse, hoe meer mensen deze methode begrijpen en zullen gebruiken. Hoe meer beleggers een methode gebruiken, hoe meer de trend zal worden beïnvloedt en dus hoe beter de uitkomsten.

Trend of zijwaartse beweging

Technische analyse kan dus gebruikt worden om een trend te herkennen. Met deze trend kan het risico en het mogelijke rendement worden bepaald. Helaas is er de meeste tijd geen sprake van een trend. Ongeveer 70% van de tijd is er sprake van een zijwaartse beweging. Voor de overige 30% van de tijd is er sprake van een sterke of zwakke trend. Aangezien niet alle aandelen tegelijkertijd een trend volgen, kan er op elk moment wel een aandeel worden gevonden dat een trend volgt. Door het gebruik van technische analyse kun je de trend herkennen en hiermee je voordeel doen!

 

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.