Discount model

Bij het beleggen is het belangrijk om te weten wat een bedrijf nu eigenlijk waard is. Door de jaren heen, zijn er veel methodes ontwikkeld om dit uit te rekenen. Deze methodes verschillen van het berekenen van de waarde op korte termijn of lange termijn, gebaseerd op de waarde van de bezittingen van een bedrijf of op de toekomstige verdiensten van een bedrijf. Het discount model is gebaseerd op de toekomstige verdiensten van een bedrijf. Deze methode is ontwikkeld door John Burr Williams en wordt door succesvolle beleggers, zoals Warren Buffett, gebruikt om de waarde van een bedrijf te bepalen.

Warren Buffett en alle andere beleggers die deze methode gebruiken, gaan ervan uit dat de waarde van een bedrijf kan worden bepaald door alle toekomstige geldstromen bij elkaar op te tellen en contant te maken. Omdat niemand in de toekomst kan kijken, worden bij het discount model de geldstromen uit het verleden geëxtrapoleerd naar de toekomst. Hierbij wordt een groeifactor berekend, welke wordt gebruikt om de inkomsten voor een bepaald aantal jaren uit te rekenen. Op deze manier kan het discount model worden gebruikt om de toekomst te voorspellen.

Omdat een bedrijf niet altijd even hard zal groeien, wordt de groei van de toekomstige geldstromen voor een vooraf ingevoerd aantal jaren uitgerekend. Na een aantal jaar zal het bedrijf niet langer met hetzelfde percentage groeien, maar zal de groei vertragen. In het discount model wordt ook met de jaren na de snellere groei rekening gehouden. Na een aantal jaar wordt een standaard groeifactor gebruikt om alle geldstromen, die verder in de toekomst liggen, uit te rekenen. Ook deze geldstromen worden contant gemaakt met het discount model van John Burr Williams.

Als de waarde van een bedrijf is uitgerekend met behulp van het discount model, dan kan gemakkelijk de waarde van een aandeel worden bepaald. En dat is wat u als belegger wilt weten: "Wat is een aandeel waard en in welk bedrijf kan ik dus het beste investeren?".

Omdat iedere belegger zijn eigen voorkeur heeft met welke geldstromen er het best kan worden gerekend, zijn er diverse methodes van berekenen. John Burr Williams rekende met dividend, terwijl Warren Buffett het discount model gebruikt voor cashflows.

Het discount model kan als invoer de volgende variabelen hebben:

  • Netto winst - de winst van een bedrijf is één van de belangrijkste factoren voor het bepalen van de waarde van een bedrijf. De groei van de winst is daarom een grote factor die de waarde van een aandeel bepaald.
  • Cashflow: Netto winst + afschrijvingen - in veel literatuur is de cashflow de netto winst + afschrijvingen. Deze methode kan worden gebruikt om de groei van de netto winst en de afschrijvingen te berekenen.
  • Cashflow: Netto mutatie liquide middelen - de netto cashflow is het verschil tussen het totaal aan liquide middelen wat een bedrijf in gaat min het totaal aan liquide middelen dat een bedrijf verlaat. Deze methode kan ook worden gebruikt met het discount model.
  • Dividend - voor veel beleggers geldt dividend als belangrijke factor om in een bepaald bedrijf te gaan beleggen. De verwachte groei van het dividend kan worden berekend en alle toekomstige dividendinkomsten kunnen met het discount model contant worden gemaakt.

 

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.