Technische analyse

Technische analyse van aandelen houdt in dat met behulp van kwantitatieve data de koers van een aandeel wordt voorspeld. De belangrijkste kwantitatieve data is de grafiek van het historische koersverloop. Er wordt in de grafiek een trend gezocht, waarna het verloop van de koers op korte termijn geprobeerd wordt te voorspellen. Dit wordt gedaan door een bovenlijn (weerstand) en een onderlijn (steun) aan de grafiek toe te voegen. Deze weerstand- en steunlijnen hoeven niet per definitie horizontaal te liggen, maar kunnen ook diagonaal worden getrokken. De verschillende lijnen kunnen voor kortere of langere termijnen in de grafiek worden gezet.

Een andere indicator die kan worden toegevoegd aan de koersgrafiek is het voortschrijdend gemiddelde. Deze indicator geeft de gemiddelde koers van de afgelopen X aantal dagen weer, waarbij de X de door de technisch analist ingevulde aantal dagen is. Deze indicator geeft de trend van de koers vrij accuraat aan, omdat er in 1 oogopslag kan worden gezien hoe de koers zich verhoudt tot de korte termijn historie van de koers. Zo kan worden gezien of de huidige koers boven of onder het korte termijn gemiddelde ligt en of de koers ten opzichte van het gemiddelde stijgt of daalt.

Buiten de direct van de koersgrafiek af te leiden indicatoren, zijn ook andere indicatoren van belang bij technische analyse van aandelen. Zo is het handelsvolume van een bepaalde tijdsspanne een belangrijke indicator of de trend die wordt herkend in de grafiek, breed gedragen wordt, of dat de handel in het betreffende aandeel heel ‘dun’ is. Hieruit kan worden afgeleid of en hoe groot de impact van het toe- of afnemen van het aantal handelaren is. Is het volume erg laag, dan zal het instromen van nieuwe speculanten een grote invloed hebben op de herkende trend. Als het volume erg hoog is, dan zal dit een kleinere impact hebben. Als het volume ineens afwijkt van het volume van de vorige dag, kan dit een indicatie zijn dat er een trendwijziging aan de gang is.

Verder zijn er tal van andere technische analyse indicatoren, die allemaal direct of indirect zijn afgeleid van het koersverloop van een aandeel. Meestal bestaat een indicator uit een combinatie van verschillende simpelere parameters, zoals de voortschrijdend gemiddelde, volume en de koers. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van de visuele voordelen die een grafiek geeft, door het trekken van verschillende lijnen. Hierdoor kan op een betrekkelijk simpele en overzichtelijke manier een poging gewaagd worden om de toekomst te voorspellen.

Technische trends

Technische analyse heeft niets met de werkelijke waarde van een bedrijf te maken en moet daarom ook alleen maar gebruikt worden om op korte termijn de trends van een aandeel te voorspellen. Aangezien op korte termijn de koers heel erg afhangt van de menselijke psyche en de heersende verwachting van beleggers, kan de technische analyse zeker wel gebruikt worden. Daarnaast wordt technische analyse door veel beleggers, zowel kleine als grote, gebruikt om de beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Omdat technische analyse veel standaard indicatoren heeft, zullen veel beleggers met dezelfde trends naar voren komen. Hierdoor is de kans groot dat de trend versterkt. Technisch analyse lijkt dus een ‘selffulfilling prophecy’.

Als de heersende trend echter veranderd, zal snel moeten worden gehandeld, voordat iedereen die technische analyse gebruikt hierachter komt. Hoe sneller de technisch analist achter een trendwijziging komt, hoe eerder hij hierop kan reageren.

Kortom, technische analyse van aandelen is een handig en zeker nuttig onderdeel voor het onderbouwen van beleggingsbeslissingen, maar wel alleen voor de korte termijn. Ook kan technische analyse worden gebruikt om te monitoren of de trend die wordt verwacht, ook de werkelijkheid is. Technische analyse is dus vooral ondersteunend en beleggingsbeslissingen zouden niet alleen van technische analyse af mogen hangen.

 

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.