Rekentools

Voor deze website worden online rekentools ontwikkeld die het nemen van een beleggingsbeslissing moeten vergemakkelijken. Met deze rekentools kan bijvoorbeeld de waarde van een bepaald aandeel worden berekend. De berekeningen zijn veelal extrapolaties van gegevens uit het verleden.

De rekenmodule die als eerste beschikbaar is, is het discount model, welke door succesvolle beleggers zoals Warren Buffett worden gebruikt. Omdat beleggers verschillende invalshoeken voor het berekenen van de waarde hebben, is de rekentool zo flexibel mogelijk opgezet.