Aandeleninkoop en aandelenuitgifte door bedrijven

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven aandelen inkopen en uitgeven. Als belegger zijn aandelenuitgifte en aandeleninkoop belangrijke gebeurtenissen. Beleggers denken vaak dat de invloed van een aandeleninkoop en aandelenuitgifte op het beleggingsresultaat tegengesteld zijn. In dit artikel leggen wij uit dat het voordeel voor de ene, niet een nadeel voor de andere hoeft te betekenen. Tevens delen wij de verschillende visies met betrekking tot aandeleninkoopprogramma's en aandelenuitgifte met jullie.

Aandeleninkoop

Een aandeleninkoop programma wordt normaal gesproken door een bedrijf aangekondigd. Hierbij geeft het bedrijf een indicatie van het bedrag dat aan het aandeleninkoopprogramma wordt besteed en dus niet het aantal aandelen dat wordt ingekocht. De aandelen die het bedrijf inkoopt bij een aandeleninkoopprogramma, worden ingekocht op de beurs, dus tegen de dan geldende beurskoers.

Bedrijven kunnen op twee manieren met ingekochte aandelen omgaan. Ten eerste kunnen de ingekochte aandelen als 'handelswaar' worden gebruikt. Het bedrijf ziet geen betere investeringsmogelijkheden dan het beleggen in eigen aandelen. De bedoeling hiervan is dan om de eigen aandelen op een later tijdstip te verkopen. Een andere reden kan zijn dat de aandelen worden ingekocht om deze later als beloning aan de managers te geven. Het aantal uitstaande aandelen op de beurs blijft dan gelijk, omdat het bedrijf de aandelen niet van de beurs af haalt, maar feitelijk als belegger in eigen aandelen opereert.

De tweede mogelijkheid is om de aandelen daadwerkelijk van de beurs af te halen. Hierbij wordt het aantal uitstaande aandelen lager. De ingekochte aandelen kunnen later wel weer uitgegeven worden, maar in de tussentijd zijn er minder verhandelbare aandelen op de beurs beschikbaar.

Positieve effecten aandeleninkoop

Het inkopen van aandelen wordt door beleggers veelal gezien als een positief signaal dat wordt gegeven door het bedrijf. Hiervoor zijn meerdere redenen te bedenken. Ten eerste geeft het bedrijf hiermee aan dat het vertrouwen heeft in de toekomst. Aangezien een bedrijf altijd meer informatie (of voorkennis?) heeft dan een individuele belegger of zelfs een professionele partij, zal het bedrijf deze informatie gebruiken. Als het bedrijf verwacht dat het aandeel op het hoogste punt staat, zal er normaal gesproken geen aandeleninkoopprogramma worden gestart. Het bedrijf zal eerder tot het inkopen van aandelen overgaan als de aandelen laag gewaardeerd zijn.

De tweede positieve reden die genoemd wordt bij het inkopen van aandelen door bedrijven, is dat de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden. Doordat de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden, kan de dividenduitkering per aandeel hoger zijn. Hierdoor is het aandeel aantrekkelijker geprijsd op basis van dividendrendement en winstratios per aandeel. Dit is waar in het geval dat het bedrijf de aandelen van de beurs afhaalt en niet als belegging op de eigen balans zet.

De derde reden die vaak wordt onderkend, is dat bestuurders geen rare dingen met het overtollige geld kunnen gaan doen. Dit vind ik zelf een belangrijk positief effect. Als er veel geld beschikbaar is, wordt nog wel eens overgegaan tot het starten van geldverslindende projecten of overnames. Als dit geld er niet is, zal naar mijn mening kritischer gekeken worden naar projectvoorstellen en overnames.

Negatieve effecten aandeleninkoop

Aan de andere kant zijn er negatieve effecten van aandeleninkoopprogramma's. Zo kunnen bedenkingen worden geplaatst bij de positieve effecten van aandeleninkoopprogramma's. Allereerst kosten deze programma's veel geld. Dit geld gaat ten kosten van de winst van een bedrijf op korte termijn. Beleggers die zich op de dividenden en winst per aandeel richten, moeten hiermee rekening houden. Aandeleninkoopprogramma's zijn in dit opzicht alleen interessant voor de langetermijn belegger.

Het tweede negatieve effect van aandeleninkoopprogramma's is dat bedrijven het geld dat is uitgegeven, niet meer kunnen besteden aan dividend of interessante projecten. Wijzigingen in de markt of nieuwe ontwikkelingen die hoogrenderende investeringen (projecten, innovaties of nieuwe producten) kunnen niet meer worden opgepakt. Hierdoor loopt het bedrijf de kans om interessante mogelijkheden te missen waardoor toekomstige winsten lager uitvallen. Hiermee samen hangt dat de aandeleninkoopprogramma's meestal voor langere termijn (maanden of jaren) worden afgekondigd. Het is voor geen enkele bestuurder mogelijk om op zulke lange termijn de precieze omstandigheden te weten.

De laatste reden van negatieve effecten van aandeleninkoopprogramma's, is dat bestuurders blijkbaar geen betere investeringen zien. Dit kan wijzen op bestuurders die terughoudend zijn. Ook kan het zijn dat bestuurders op een andere manier geen mogelijkheid zien om waarde te creëeren voor de aandeelhouders. Hierdoor zal het bedrijf minder hard groeien en zullen toekomstige dividenden en winsten lager uitvallen dan mogelijk had kunnen zijn.

Bij aandeleninkoopprogramma's speelt voor een belegger uiteindelijk maar één vraag: Wil je direct geld zien of zie je andere potenties in het bedrijf. Als alle winst wordt uitgekeerd of als winst wordt besteed aan aandeleninkoopprogramma's, kan op korte termijn aandeelhouderswaarde worden gecreëerd. Mijn gedachte hierbij is dat deze bedrijven dus weinig mogelijkheden zien om te groeien en uiteindelijk geen reden hebben om te bestaan. Alleen winst is geen reden om te beleggen, want de huidige en toekomstige winst is al ingecalculeerd in de aandelenprijs. Het gaat om de inkomens- en winstgroei van een bedrijf.

Aandelenuitgifte en IPO's

Veel beleggers denken dat de mogelijke effecten van het uitgeven van aandelen tegenovergesteld zijn aan de effecten van het inkopen van aandelen. Aangezien veel beleggers denken dat het inkopen van aandelen een positieve impuls voor de koers betekend, denken zij dat het uitgeven van aandelen vooral een negatief effect heeft. Volgens mij is dit niet het geval. Daarnaast is, zoals ik hierboven heb aangegeven, het inkopen van aandelen niet alleen positief.

Positieve effecten aandelenuitgifte

De positieve effecten van het uitgeven van aandelen is vooral te zien bij IPO's (initial public offering, bedrijven die voor het eerst aandelen op de beurs uitgeven). Deze bedrijven hebben op korte termijn geld nodig om te kunnen groeien en investeringen te kunnen doen. In veel gevallen zijn er al durfkapitalisten bij deze bedrijven betrokken geweest. De beursgang is meestal dus niet de eerste ronde om geld op te halen, maar wel de eerste waarbij minder kapitaalkrachtige personen kunnen meedoen.

Aandelen die voor het eerst op de beurs worden verhandeld zijn vaak aantrekkelijk geprijsd. Dit wordt om meerdere redenen gedaan. Ten eerste wil het bedrijf (en de bank die de IPO begeleid) alle aandelen kwijt. Om hiervan zeker te zijn, moet de koers aantrekkelijk zijn voor beleggers en moet er ruimte zijn om te stijgen. Als er te hoog wordt ingezet, worden niet alle aandelen verkocht en blijft de bank of het bedrijf zitten met aandelen en niet met de verwachte opbrengst van de aandelen.

Ten tweede is het voor bedrijven van belang dat de entree op de beurs positief verloopt. Als een aandeel in het begin gelijk daalt, zal het sentiment rond het aandeel (en dus het bedrijf) niet goed zijn. Bij een IPO geldt de regel: "Een goed begin is het halve werk!".

Als laatste is de kans dat een aandeel bij een IPO stijgt groter, omdat het bedrijf nog relatief klein is. Het geld dat wordt opgehaald op de beurs is vooral bedoeld om te groeien. En een groeiend bedrijf krijgt normaal gesproken een hogere waardering. Uiteraard moeten dan zowel de cashflow als de winst positief zijn.

Negatieve effecten aandelenuitgifte

Aan de andere kant zijn er meer negatieve effecten en oorzaken aan te wijzen bij een aandelenuitgifte. Dit geld voor zowel bedrijven die al op de beurs te vinden zijn als ook gedeeltelijk voor bedrijven die voor het eerst naar de beurs gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat het rendement op aandelen van bedrijven die aandelen hebben uitgegeven lager is. Dit onderzoek is uitgevoerd voor rendementen over een periode van vijf jaar. Dus bedrijven hebben in ieder geval gemiddeld vijf jaar een lager rendement als zij aandelen hebben uitgegeven.

Een verklaring van het bovenstaande effect kan worden gevonden in de kennis die bedrijven over zichzelf hebben. Bedrijven zullen nooit aandelen uitgeven op het moment dat het aandeel heel laag gewaardeerd is. Bedrijven zullen eerder aandelen uitgeven als zij denken dat de koers hoog staat en niet snel nog hoger zal komen. In een enkel geval geeft een bedrijf wel aandelen uit op een laag punt, maar dan is daar een reden voor. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het bedrijf geld nodig heeft om te kunnen overleven. Dit is volgens mij een indicatie dat het slecht gaat met een bedrijf en het risico, om in dit bedrijf te investeren, groot is.

Een andere reden voor bedrijven om aandelen uit te geven, is om grote projecten te kunnen financieren of overnames te doen. Het is belangrijk om de motivatie van de aandelenuitgifte te weten. Als de motivatie bijvoorbeeld is om een overname te kunnen financieren, moet goed worden gekeken naar het trackrecord van het bedrijf bij overnames. De meeste overnames kosten de aandeelhouder alleen maar geld, maar sommige bedrijven hebben een goed trackrecord en zijn succesvol bij overnames.

Samenvattend

In dit artikel heb ik laten zien dat je moet kijken waarom bedrijven een aandeleninkoopprogramma opstarten of aandelen uitgeven. Deze acties op zichzelf zullen niet tot een hoger of lager rendement leiden, er is altijd een achterliggende reden. Als je probeert achter deze reden te komen, zul je een voorsprong hebben op de markt. Je zult slechte aandeleninkoopprogramma's kunnen achterhalen en goede aandelen uitgiftes herkennen. Dit zal jouw rendement op je beleggingen alleen maar ten goede!

 

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.