Discount model deel 4: Winst

Dit artikel over het berekenen van de waarde van een bedrijf door het discount model is het laatste deel van deze serie artikelen. In dit deel wordt de discount model berekening op basis van de winst van een bedrijf uitgelegd. Deel 1 bespreekt de algemene uitgangspunten en berekening van het discount model. Deel 2 en 3 bevatten een uitleg over de berekening op basis van de cashflow en het dividend.

In dit artikel wordt het Profit Discount Model uitgelegd, net als de voor- en nadelen van dit model. Verder worden ook de verschillen tussen de verschillende discount model methodes nog eens kort toegelicht.

Profit Discount Model

Het Profit Discount Model gebruikt de jaarlijkse winst van een bedrijf voor het berekenen van de reële huidige waarde van het bedrijf. In eerdere artikelen is besproken dat het discount model toekomstige inkomsten contant maakt. Het discount model gebruikt alle geschatte toekomstige inkomsten om de huidige waarde van deze inkomsten te berekenen. Aan de hand van deze huidige waarde, kan de waarde van een bedrijf worden berekend.

De winst is het volledige jaarlijkse inkomen van een bedrijf. Bij dit inkomen wordt geen onderscheid gemaakt of deze direct weer wordt geïnvesteerd of niet. De winst kan ook direct worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Daarnaast kan de winst een papieren winst zijn, bijvoorbeeld op gebouwen. De winst is dus het totale verschil van waardetoename min waardeafname van een bedrijf. Van de winst wordt echter de uitkering aan aandeelhouders niet afgetrokken.

Voordelen van winst

Er zijn een aantal voordelen voor het gebruik van de winst voor de berekening van het discount model. Zo is de winst de daadwerkelijke vermeerdering van de waarde van het bedrijf. Daarnaast is de jaarlijkse winstgroei in sterke mate afhankelijk van de keuze van het topmanagement.

Winst is, anders dan de cashflow of dividend, de daadwerkelijke en volledige waardevermeerdering van een bedrijf. Bij de winst wordt niet alleen het verschil van de cash (kasgeld en bankrekeningen) over de jaren heen berekend. Ook de papieren winsten en verliezen, zoals op gebouwen en deelnames in joint ventures, worden meegenomen.

Een ander voordeel is dat de besluiten van het topmanagement indirect worden meegenomen. Investeringen in bestaande en nieuwe activiteiten zijn directe keuzes van het topmanagement. Het topmanagement bepaalt welke richting het bedrijf op gaat in de komende jaren. Dit heeft een directe invloed op het resultaat. Juiste beslissingen zullen de winst verhogen. Verkeerde beslissingen zullen de winst verlagen of in ieder geval niet doen groeien. Het gebruik van de winst voor de discount model berekening meet dus indirect de prestaties van het topmanagement.

Nadelen van winst

Naast de voordelen, zijn er een aantal nadelen voor het gebruik van de winst voor de berekening van de waarde van een aandeel. De winst van de meeste bedrijven verschilt per jaar. Daarnaast wordt de winst door meerdere en niet structurele zaken beïnvloedt. Als laatste kan een bedrijf met verschillende soorten winst rekenen.

De winst van de meeste bedrijven verschilt heel sterk over de jaren heen. Het ene jaar kan veel winst worden gemaakt, terwijl het volgende jaar er verlies wordt geleden. Geen enkel bedrijf heeft elk jaar dezelfde winst of dezelfde winstgroei. Mede hierom is het lastig om de winst van een bedrijf te voorspellen en wordt het resultaat van het discount model minder zeker.

Daarnaast wordt de winst door verschillende zaken beïnvloedt. Zo kan een bedrijf door het verkopen van een activiteit of het stoppen van een samenwerkingsverband binnen één jaar een sterke winststijging laten zien. Hierdoor is de kwaliteit van de winst van dat jaar, niet hoog. Het is namelijk zeker dat het bedrijf het volgende jaar deze winst niet kan maken.

Het laatste nadeel is het bestaan van verschillende soorten winst. Een bedrijf kan zijn winst bijvoorbeeld uitdrukken in winst voor belasting of winst na de dividenduitkering. Hieronder staan de meest voorkomende soorten winst opgesomd.

EBIT: Inkomsten voor rente en belasting (Earnings Before Interest and Taxes)

EBITDA: Inkomsten voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (Income Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation)

PAT: Winst na belasting (Profit After Taxes)

PATD: Winst na belasting en dividend (Profit After Taxes and Dividends)

Verschil tussen de methodes

Zoals in de verschillende artikelen van deze serie al aangegeven is, verschillen de berekeningen niet. Het uitgangspunt voor de discount model berekening is wel verschillend.

Het cashflow discount model (Discounted Cashflow) heeft als uitgangspunt dat de daadwerkelijke groei van het beschikbare geld van een bedrijf het belangrijkst is. Cashflow wordt door veel beleggers gezien als één van de belangrijkste indicatoren voor een bedrijf. Immers, als een bedrijf altijd een negatieve cashflow heeft, zal deze op den duur failliet gaan.

Het dividend discount model heeft als uitgangspunt dat de inkomsten voor een belegger het belangrijkst zijn. Een belegger wil geld verdienen aan de belegging. Het liefst wil de belegger, naast de winstgroei, ook een jaarlijkse uitkering. Dit is eigenlijk de cashflow voor de belegger in plaats van het bedrijf.

Het uitgangspunt van de laatste discount methode, het winst discount model, is dat de winst van een bedrijf leidend is. Hierbij wordt uitgegaan dat het topmanagement de juiste keuzes maakt. Daarnaast wordt bij de winst niet alleen uitgegaan van daadwerkelijke inkomsten in geld, maar ook van papieren winsten en verliezen.

Elke belegger kan een ander uitgangspunt voor zichzelf (of uiteraard haarzelf) bepalen. Hierdoor is er geen juiste methode voor het berekenen van het discount model, maar is dit per persoon verschillend.

Lees verder over het discount model

In deel 1 van deze serie artikelen worden de basis en berekening van het discount model uitgelegd. In deel 2 van deze serie wordt het cashflow discount model (discounted cashflow) besproken. In deel 3 van deze serie wordt het dividend discount model uitgelegd.

Gebruik ook de tool voor het berekenen van de netto contante waarde op deze website.

In deze serie artikelen heb ik het discount model uitgelegd, waarbij ik per methode de voor- en nadelen heb beschreven. Daarnaast zijn de berekening, de herkomst en andere informatie over het discount model aan de orde gekomen. Laat hieronder weten wat je van deze serie artikelen vindt!

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.