Discount model deel 2: Cashflow

In deel een van de discount model artikel serie zijn de verschillende soorten discount modellen en de berekening van het discount model besproken. In deel twee van deze artikelserie is gericht op het cashflow discount model (of het discounted cashflow model). In dit artikel wordt de reden gegeven waarom de cashflow wordt gebruikt om toekomstige inkomsten contant te maken. Daarnaast worden de voordelen en de nadelen van het gebruik van de cashflow voor deze berekening gegeven.

Succesvolle beleggers, zoals Warren Buffett en John Burr Williams gebruiken verschillende cashflow modellen om bedrijven te waarderen. Na deze waardering is eenvoudig te bepalen of een bedrijf overgewaardeerd of ondergewaardeerd is.

Cashflow als waarde indicator

Succesvolle beleggers gebruiken de cashflow om de waarde van een bedrijf te bepalen. Deze beleggers geloven dat de cashflow de enige echte weergave is van de inkomsten van een bedrijf. De cashflow is op zijn minst een belangrijke indicator van de gezondheid van een bedrijf. Een positieve en groeiende cashflow zorgt voor een voordeel bij de keuze als investering. Zeker als deze wordt vergeleken met een bedrijf met een negatieve of dalende cashflow.

De discounted cash flow model wordt gebruikt om de netto contante waarde van alle toekomstige cashflows te berekenen. Zoals aangegeven in deel 1 van deze artikelserie, wordt de netto contante waarde van inkomsten gebruikt om een bedrijf of aandeel te waarderen. Dus met de cashflow en een inschatting van de toekomstige cashflows, kan worden nagegaan of een bedrijf overgewaardeerd of ondergewaardeerd is.

Voordelen van het discounted cashflow model

Er zijn een aantal verschillende argumenten die spreken voor het gebruik van het discounted cashflow model. Ten eerste geeft de cashflow de daadwerkelijke inkomsten weer van een bedrijf. De cashflow is niet alleen de winst, maar ook de afschrijvingen worden meegenomen bij de cashflow berekening.

Daarnaast worden de cash flow door succesvolle beleggers gebruikt in het discount model. Toegegeven: dit is niet de allerbeste reden. Maar omdat succesvolle beleggers de cashflow gebruiken, heeft het gebruik van de cashflow voor het waarderen van een bedrijf hun niet tegengewerkt.

Liquide middelen zijn belangrijk voor beleggers. Zonder geld kan een bedrijf geen dividend uitkeren of producten of diensten inkopen. Een positieve cashflow is dus essentieel en zal beleggers gelukkig maken. Beleggers zullen nog gelukkiger worden als de cashflow elk jaar groter wordt.

Nadelen van het discounted cashflow model

Naast de voordelen van het gebruik van de cashflow voor de berekening van de netto contante waarde van de inkomsten, bestaan er ook nadelen. De cashflow kan verkeerd worden geïnterpreteerd. Een bedrijf kan veel éénmalige kosten of inkomsten hebben in een jaar, waardoor de cashflow wordt beïnvloedt. Als dit gebeurt, dan toont de cashflow niet de daadwerkelijke inkomsten van de reguliere activiteiten van een bedrijf. De cashflow van verschillende jaren kan dan niet vergeleken worden en er kan ook geen juiste inschatting van de toekomstige cashflow worden gedaan. Hierdoor is het waarderen van een bedrijf met behulp van de cashflow niet mogelijk.

Een ander nadeel is de bepaling van de cashflow. Verschillende beleggers gebruiken verschillende cashflows. Sommige beleggers berekenen de cashflow op een ingewikkelde manier, waarbij onder andere de winst, debiteuren en crediteuren worden gebruikt. Andere beleggers berekenen de cashflow door de afschrijvingen bij de netto winst op te tellen. Weer andere beleggers kijken alleen naar de toename of de afname van de liquide middelen van een jaar en beschouwen dit verschil als de cashflow.

En ten slotte: historische cashflows garanderen niets voor de toekomst. Maar dit is niet anders dan elke andere berekening van het discount model en zelfs voor elke andere methode om bedrijven te waarderen.

Verder over het discount model

Deel 1 van de discount model artikel serie.

Bereken de netto contante waarde van de cashflow met behulp van deze rekentool.

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.