Discount model deel 1: Basis

In de volgende vier artikelen wordt het discount model en de verschillende variaties op het discount model behandeld. In dit artikel worden het idee achter het discount model, het één- en twee-stadium discount model en de berekening van het discount model besproken. In de artikelen hierna worden het cashflow discount model, het dividend discount model en het winst discount model behandeld.

Discount model doel

Het discount model is een manier om de contante waarde van toekomstige inkomsten van een bedrijf of aandeel te berekenen. Dit betekent dat van de toekomstige inkomsten, ongeacht of het om de cashflow, dividend of winsten gaat, de huidige waarde berekend wordt. Met behulp van het discount model kan de waarde van een bedrijf of aandeel worden berekend, gebaseerd op de toekomstige inkomsten. Het discount model wordt door veel beleggers over de gehele wereld gebruikt om de waarde van bedrijven te bepalen, en om goedkope aandelen uit te kunnen zoeken.

Niet elke belegger zal dezelfde uitkomst uit het discount model krijgen. De uitkomst hangt namelijk deels af van de keuze van het discount model (cashflow, dividend of winst) en op de aannames en voorspellingen die een belegger doet. Dus, voordat je het discount model kunt gebruiken, moet je het nodige onderzoek naar een bedrijf of aandeel en de daarbij behorende cashflow, dividend of winsten doen. Daarnaast zul je ook een verwachting moeten maken over de toekomstige groei van deze inkomsten.

Één- en twee-stadium discount model

Naast de verschillende soorten discount model, kan er ook een onderscheid worden gemaakt in de opzet van het discount model: het één- en twee stadium discount model. Het verschil tussen deze discount modellen is belangrijk, het heeft namelijk een effect op de berekening van de waarde van een bedrijf.

Het één-stadium discount model neemt alleen de lange termijn groei van een bedrijf mee in de berekening. Wanneer dit discount model wordt gebruikt, wordt aangenomen dat de groei van het bedrijf altijd even snel zal gaan.

Maar de meeste bedrijven zullen niet altijd even snel groeien. Hier komt het twee-stadium discount model om de hoek kijken. Het eerste stadium van het twee-stadium discount model betreft de berekening van de groei van het bedrijf in de komende paar jaar. Het tweede stadium is gelijk aan het een-stadium discount model. Dus wanneer het twee-stadium discount model wordt gebruikt, dan kan een onderscheid worden gemaakt tussen de snelle groei in de eerste paar jaar en een langzamere groei in de jaren verder in de toekomst.

Je kunt bijvoorbeeld aannemen dat de cashflow in de volgende tien jaar snel groeit en dat deze groei in de jaren daarna afneemt. Met het twee-stadium discount model kan eerst van de eerste tien jaar de inkomsten contant worden gemaakt. Vervolgens kunnen de inkomsten van de jaren verder in de toekomst contant worden gemaakt. Door dit onderscheid in groeisnelheid, wordt de uitkomst van het discount model meer realistisch.

Discount model berekening

Nu het doel van het discount model en het verschil tussen de één- en twee-stadium discount model bekend zijn, wil je uiteraard weten hoe de toekomstige inkomsten contant gemaakt kunnen worden. Hieronder wordt eerst de berekening van het eerste stadium van het twee-stadium discount model getoond. Vooraf moet je een aantal variabelen achterhalen. Je zult de toekomstige groeisnelheid van de inkomsten moeten bepalen door bijvoorbeeld de groeisnelheid van de afgelopen paar jaar te bepalen. Vervolgens zul je de rente (of disconteringsvoet) voor de komende paar jaar moeten inschatten (of gewoon met de huidige rente rekenen). Als laatste moet je de huidige inkomsten (cashflow, dividend of winst) weten en het aantal jaren voor het eerste stadium. De berekening van het eerste stadium van het twee-stadium discount model:

huidige waarde inkomsten jaar 1 = huidige inkomsten x groeisnelheid1 x (1/rente)1

huidige waarde inkomsten jaar 2 = huidige inkomsten x groeisnelheid2 x (1/rente)2

huidige waarde inkomsten jaar 3 = huidige inkomsten x groeisnelheid3 x (1/rente)3

huidige waarde inkomsten jaar ..

et cetera(tot het gewenste aantal jaren in de toekomst voor het eerste stadium)

De berekening van het tweede stadium van het twee-stadium discount model (of het enige stadium van het één-stadium discount model) is anders. Je hebt ongeveer dezelfde variabelen nodig, maar de groeisnelheid is anders. De groeisnelheid moet onder de rente (of verdiscontering) liggen, omdat anders de waarde van het aandeel of bedrijf oneindig groot wordt en hiermee niet te berekenen is. De inkomsten van het laatste jaar van het eerste stadium wordt gebruikt als begin inkomsten. De berekening van het tweede stadium van het twee-stadium discount model of de volledige berekening van het één-stadium discount model:

huidige waarde inkomsten na stadium 1 = begin inkomsten * rente

waarde inkomsten stadium 2 = huidige waarde inkomsten na stadium 1 / (rente - groeisnelheid)

huidige waarde inkomsten stadium twee = waarde inkomsten stadium 2 * groeilaatste jaar stadium 1

Een berekening spreekt nooit voor zichzelf. Daarom is het mogelijk om op deze website de verschillende discount model berekening uit te voeren. Op dit moment kan alleen de huidige waarde van de toekomstige inkomsten van Nederlandse bedrijven worden berekend. Je kunt de berekening zelf uitvoeren en vervolgens de uitkomst en de verklaring van de uitkomst zien in dit rekenmodel.

Volgende keer: cashflow discount model

In het volgende artikel wordt het cashflow discount model besproken.

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.