Aanmaken van download bronnen

Om met Stockbrowser koersen van verschillende financiële producten te kunnen downloaden, moet allereerst worden gedefinieerd waar vandaan de koersen moeten worden gedownload.

Allereerst moet bepaald worden welke website goede brongegevens aanbiedt. Hoe meer gegevens er worden getoond, hoe vollediger de gegevens zijn die worden opgehaald door Stockbrowser. Met zo volledig mogelijke gegevens kunt u uw voordeel doen als technische analyses worden uitgevoerd op de gegevens.

Definieer de bron

Als een website is geselecteerd waarvan de gegevens worden opgehaald, dan kan de website worden toegevoegd aan het bestand ‘sources_personal.txt’, welke staat in de installatiemap van Stockbrowser. De volgende gegevens moeten achter elkaar op een regel worden gezet, met tussen elk gegeven een ‘;’ (puntkomma):

 • Format code: een unieke code die de volgorde en opmaak van de kolommen bepaald van de op te halen pagina.
 • URL: de URL vanaf welke de gegevens moeten worden gedownload. Dit is de URL van de pagina waarop de gegevens staan.
 • Type: het soort financiële product welke op de pagina worden getoond. Zie voor de producten de tabel hieronder.
 • Categorie: de categorie waarin de fondsen die op de pagina staan worden gezet in Stockbrowser. deze categorie komt overeen met de categorie die in het Stockbrowser programma staat.
 • Pagina naam: de pagina naam die wordt weergegeven in Stockbrowser. Deze naam wordt onder andere getoond bij het aanmaken van download groepen.
 • Pagina categorie: de categorieën waartoe de fondsen op de pagina behoren. Hier moeten altijd 3 categorieën komen, namelijk: Land, Soort en Bron (bijvoorbeeld: Nederland, Aandeel, Skuzet).
 • Valuta: de valuta waarin het aandeel staat geregistreerd.
In te vullen afkorting Product
S Aandelen
T Topaandelen
F Beleggingsfondsen
I Indices
O Opties
OB Obligaties
FU Futures
IN Intrest
M Valuta
U Onbekend

Definieer de formaat code

Nadat er één of meerdere regel zijn toegevoegd, moet een formaatcode worden toegevoegd waarin de volgorde en de opmaak van de kolommen is beschreven. Dit nieuwe formaat kan worden toegevoegd aan het bestand ‘definitions.ini’ of ‘personal_definitions.ini’, ook in de installatiemap van Stockbrowser.

Zet de ‘Format code’, die net is gebruikt, tussen geblokte haken (‘[’ en ‘]’). Dit is de eerste regel van de formaatbeschrijving. Vul op de regel hieronder de volgorde van de kolommen en de velden in, te beginnen met ‘TabFormatString=’. De kolommen die kunnen worden gebruikt zijn:

Symbool Betekenis
ASK De laatkoers
BID De biedkoers
DATE De datum
DATETIME De datum en tijd in 1 veld
DELTA Het koersverschil van de dag
DELTA% Het koersverschil in % van de dag
DESCRIPTION De beschrijving die is toegevoegd aan de optie
EARNINGS De winst per aandeel
HIGH De hoogste koers
HIGH_LOW De hoogste en laagste koers in 1 veld
LAST De laatste koers (dit is verplicht)
LOW De laagste koers
OI De open intrest
OPEN De openingskoers
OPTIONSTRIKE De afloopkoers van de optie
PREVCLOSE De sluitingskoers van de vorige dag
PREVDATE De datum van de vorige dag
PREVHIGH De hoogste koers van de vorige dag
PREVLOW De laagste koers van de vorige dag
PREVOPEN De openingskoers van de vorige dag
PREVVOLUME Het volume van de vorige dag
SYMBOL Het symbool van het fonds
SYMBOLYYYYMON Het symbool met de afloopmaand van de optie
TICKER Het tickersymbool van het fonds
TIME De tijd
USHIGH De hoogste koers als een breuk (bv. 1 1/16)
USLAST De laatste koers als een breuk
USLOW De laagste koers als een breuk
USOPEN De openingskoers als een breuk
USVOLUME Het volume met als scheidingsteken voor duizend een komma
VOLUME Het volume

Als de volgorde van de kolommen bepaald is, moet de opmaak van de datum en tijd worden bepaald. Dit wordt gedaan door de volgende regels toe te voegen:

 • ‘DateString=’: de datum opmaak.
 • ‘TimeString=’: de tijd opmaak.
 • ‘DateTimeSting=’: de datum en tijd opmaak.
 • ‘DateSeparatorChar=’: het scheidingsteken van de datum.
 • ‘TimeSeparatorChar=’: het scheidingsteken voor de tijd.
 • ‘NoTime=1’: de tijd wordt van het DATETIME formaat afgehaald.

Een format kan dus als volgt worden neergezet:

[FORMATCODE]
TabFormatString=Symbol;Description;Last;Delta;Delta%;Usvolume;DATE;
DateSeparatorChar=/
DateString=DD/MM/YYYY
Timestring=HH:MM
TimeSeparatorChar=:

De voorgaande formaatcode is een eenvoudig formaat, maar zal voor de meeste bronnen genoeg zijn. Als u een ingewikkeldere of uitgebreidere bron heeft gevonden, dan kunt u onderstaande parameters gebruiken:

 • ‘AbsoluteColumns=9,15,21,28,34,40’: als geen scheidingstekens zijn gebruikt, gebruik dan het karakter waar het veld start.
 • ‘BeginCell=1’: verander de in een ‘;’ in plaats van een .
 • ‘Delimiter=’: de velden zijn gescheiden door speciale tekens.
 • ‘HasQoutes=1’: alle gegevens staan tussen aanhalingstekens.
 • ‘HasStocks=0’: laat geen geluid horen als er geen fondsen worden gevonden.
 • ‘HomePage=’: de website waartoe de pagina behoort.
 • ‘HTMLReplaceString=A;B;C;D;’: herplaats A met B en C met D, etc. nadat alle HTML-tags zijn verwijderd. Zo kunnen speciale karakters, zoals ë, worden veranderd.
 • ‘IgnoreEOL=0’: Normaal wordt de regel afgebroken bij
  en tags. Als deze code wordt gebruikt, tellen ook andere regeleindes.
 • ‘IngoodSection=0
  StartKeyword=CONVERTEERBARE
  Stopkeyword=WARRANTS’: gebruik alleen de gegevens tussen het ‘StartKeyword’ en ‘StopKeyword’.
 • ‘MaxFields=’: het maximum aantal kolommen per regel. Als dit wordt gebruikt, moet ook ‘MinFields’ worden gebruikt.
 • ‘MinFields=’: het minimum aantal kolommen per regel. Als dit wordt gebruikt, moet ook ‘MaxFields’ worden gebruikt.
 • ‘MultiField=1’: neem het eerste nummer als er meerdere in het veld staan.
 • ‘PostFix=’: voeg altijd extra tekens toe aan het einde van een symbool.
 • ‘QuitOnError=1’: er wordt niets herstelt in geval van een fout.
 • ‘ReplaceChars=1’: herplaats ‘/’ en ‘\’ met ‘#’, en ‘-‘ met een spatie in het symbool of beschrijving.
 • ‘ReplaceString=A;B;C;D;’: herplaats A met B en C met D, etc. nadat alle HTML-tags zijn verwijderd. Zo kunnen speciale karakters, zoals ë, worden veranderd.
 • ‘SingleLinedate=2
  SingleLineSeparator=;’: de datum staat in de tweede kolom. De kolommen zijn gescheiden door een ‘;’.
 • ‘SingleLinedate=2’: de datum is het tweede woord op de pagina. Woorden zijn standaard gescheiden met een spatie.
 • ‘SingleLinedate=3
  SingleLineSeparator=10,20,30’: de datum staat in de derde kolom. De eerste kolom is 10 posities, net als de 2e en 3e kolom.
 • ‘SkipTrailing=0’: laat de voorafgaande spaties in de gegevens staan.
 • ‘Strikt=1’: als er een fout in de regel staat, dan wordt de regel genegeerd.
 • ‘UnixFormat=0’: versnel het parsen
 • ‘UserAgent=’: identificeer het account waarmee de gegevens worden opgehaald.

Laden van de definities

De nieuwe definities kunnen nu worden geladen. Dit kan worden gedaan door Stockbrowser te openen, vervolgens in het menu ‘File’ >> ‘Reread Download Sources’. De nieuwe definities kunnen nu worden gebruikt om gegevens van de nieuw toegevoegde bron te downloaden.

 

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.