Koers/winst groei

Als belegger wil je winst maken op aandelen. Dit doe je door de juiste bedrijven op het juiste moment te kopen. Er zijn veel verschillende waarderingsmethodes en kerncijfers die je kunnen helpen bij het bepalen van een waardering. Één van deze kerncijfers is de koers/winst groei, welke is gebaseerd op de koers/winstverhouding.

Koers/winstverhouding

De koers/winstverhouding geeft aan in hoeveel jaar de huidige koers van een aandeel is terugverdiend, gebaseerd op de winst per aandeel. Anders gezegd: hoe vaak past de winst per aandeel in de huidige koers. De berekening van de koers/winstverhouding is dan ook als volgt:

Koers/winst verhouding

Deze koers/winstverhouding geeft de huidige waardering van een aandeel aan. Dit kerncijfer neemt echter niet de groei van de winst mee. Hiervoor wordt het kerncijfer koers/winst groei gebruikt.

Koers/winst groei

De koers/winst groei neemt dus niet alleen de huidige of laatste jaarwinst per aandeel mee, maar ook de groei van de jaarwinst per aandeel. Hiervoor wordt de gemiddelde groei van de winst per aandeel genomen over een aantal jaar. Op deze website gebruiken we hiervoor de winst per aandeel van de afgelopen 5 jaar. Als voorbeeld is in onderstaande berekening 3 jaar gebruikt in plaats van 5 jaar. De gemiddelde groei van de winst per aandeel (WpA) over de afgelopen 3 jaar wordt middels de onderstaande formule berekend. Hierbij is Jaar 1 het eerste jaar van de afgelopen 3 jaar.

Formule totale winstgroei
Gemiddelde winstgroei
Formule koers/winst groei

Het resultaat van bovenstaande formule levert het koers/winst groei kerncijfer op. Volgens het normaal gebruik van de koers/winst groei wordt het resultaat in 3 groepen opgesplitst: een negatieve koers/winst groei, een koers/winst groei tussen de 0 en de 1, en een koers/winst groei boven de 1.

Als de koers/winst groei negatief is, betekent dit dat de totale winstgroei over de gekozen jaren negatief is. Over de jaren heen, maakt het bedrijf per aandeel minder winst. Dit kan komen doordat het bedrijf in zijn geheel minder winst maakt, maar het kan ook zijn dat er meer aandelen zijn waarover de winst moet worden verdeeld. Bij de berekening van de totale winstgroei per aandeel is het dus van belang om niet alleen de totale winst te weten, maar ook het aantal aandelen waarover de winst elk jaar moet worden verdeeld. Een bedrijf dat een winstdaling per aandeel laat zien is geen interessante belegging, zeker als de verwachting is dat deze winstdaling aanhoudt.

Als de koers/winst groei boven de 1 ligt, kun je ervan uitgaan dat de koers van het aandeel te hoog is. De koers ligt in dit geval hoger dan de groei van de winst per aandeel rechtvaardigt. Er is sprake van overwaardering en dus geen interessante belegging.

Als de koers/winst groei tussen de 0 en de 1 ligt, is er sprake van onderwaardering. Hoe dichter de koers/winst groei bij de 0 ligt, hoe meer er sprake is van onderwaardering. De gemiddelde winstgroei per aandeel per jaar is hoger dan de koers/winstverhouding. Dit maakt het aandeel dus een interessante belegging.

Aandachtspunten koers/winst groei

Er zijn een aantal aandachtspunten die moeten worden meegewogen bij het gebruik van het kerncijfer van de koers/winst groei. Allereerst gaat de koers/winst groei ervan uit dat de winstgroei per aandeel van de afgelopen jaren wordt doorgezet in de toekomstige jaren. Als er een aanwijzing is dat de winstgroei per aandeel lager wordt in de toekomst, moet hier uiteraard rekening mee worden gehouden bij het berekenen van de koers/winst groei.

Een tweede aandachtspunt is, zoals ook al eerder genoemd, de winst en het aantal aandelen. De winst per aandeel is afhankelijk van de winst van een jaar en het aantal aandelen waarover de winst moet worden verdeeld. Als de winst daalt of het aantal aandelen stijgt over de gekozen periode, dan daalt de winst per aandeel. Dit betekent ook dat als een bedrijf in de nabije toekomst extra aandelen gaat uitgeven, het voor de hand ligt dat de winst per aandeel gaat dalen.

Bekijk en vergelijk de koers/winst groei

Je kunt de koers/winst groei van in Nederland aan de beurs genoteerde bedrijven vinden op de bedrijvenpagina.

Daarnaast kun je de koers/winst groei tussen verschillende aan de Nederlandse beurs genoteerde bedrijven vergelijken met behulp van de aandelen vergelijk tool op deze website.'