Dividend dilemma deel 2

In deel 1 van dividend dilemma is ingegaan op de redenen voor bedrijven om dividend uit te keren en het daadwerkelijke rendement op de ex-dividenddatum. In deel 2 kijken we naar het dagrendement van aandelen op de ex-dividenddatum versus het gemiddelde dagrendement van een aandeel.

Als belegger wil je winst behalen op beleggingen. Aangezien dividend een belangrijk deel is van het rendement, kijken wij naar verschillende strategieën rondom de dividenduitkering. Het blijkt geen winstgevende strategie om te beleggen op de ex-dividenddatum van een aandeel. Het behaalde rendement is ongeveer 0,1% als alleen op de ex-dividenddatum wordt belegd. Wij kijken nu een stap verder: in dit artikel bekijken we of een gemiddeld dagrendement hoger is dan 0,1%.

Dividend data

Voor deze dividend analyse is verschillende informatie gebruikt. Allereerst zijn de koersbewegingen van aandelen in de periode 2014 tot 2016 gebruikt. Deze informatie is gebruikt om het gemiddelde dagrendement te berekenen over een periode van 3 jaar Elk jaar - 2014, 2015 en 2016 - heeft 255 beleggingsdagen.

Daarnaast zijn de slotdividenden en de interim dividenden gebruikt in deze analyse. Alle dividenden van 2014 tot en met 2016 zijn gebruikt bij de berekening van het gemiddelde dagrendement. De analyse van het rendement op ex-dividenddatum is alleen gemaakt op de datum van het slotdividend.

De analyse is uitgevoerd op aandelen die in 2017 in de AEX-index opgenomen zijn. Een aantal AEX-aandelen zijn buiten de analyse gehouden. De reden hiervan is dat deze aandelen over de periode van de analyse geen dividend uitkeerden of slechts 1 jaar dividend uitkeerden.In onderstaande tabel staan de aandelen van de analyse. Tevens is aangegeven over hoeveel jaren het dividend is uitgekeerd en of de aandelen binnen de analyse zijn meegenomen.

Aandeel
Aantal jaren dividend
In analyse
Aalberts
3
Ja
ABN AMRO
1
Nee
AEGON
3
Ja
Ahold
3
Ja
Akzo Nobel
3
Ja
Altice
0
Nee
ArcelorMittal
0
Nee
ASML
3
Ja
Boskalis
3
Ja
DSM
3
Ja
Galapagos
0
Nee
Gemalto
3
Ja
Heineken
3
Ja
ING
2
Ja
KPN
2
Ja
NN Group
0
Nee
Philips
3
Ja
Randstad
3
Ja
RELX
3
Ja
SBM
1
Nee
Shell
3
Ja
Unibail-Rodamco
3
Ja
Unilever
3
Ja
Vopak
3
Ja
Wolters Kluwer
3
Ja

De dividendvraag

De vraag die we tijdens deze analyse proberen te beantwoorden is of de datum van ex-(slot)dividend een gemiddeld hoger rendement laat zien dan een gemiddelde andere dag. Tevens willen we bekijken of het loont om puur op ex-dividenddagen te beleggen. Vanuit de analyse zijn er 3 mogelijke scenario's.

Scenario 1 is dat het gemiddelde dagrendement op ex-(slot)dividenddatum significant hoger ligt dan het gemiddelde dagrendement gedurende het jaar. Als dit het geval is, zal de conclusie uit het artikel dividend dilemma deel 1 moeten worden herzien. Dat betekent namelijk dat het wel interessant is specifiek om op ex-(slot)dividenddatums te beleggen. In deze analyse houden we dan geen rekening met de transactiekosten. Deze transactiekosten hebben een grote invloed op het rendement. Dit is zeker het geval als je de dag voor ex-dividenddatum de aandelen koopt en op de dag zelf weer verkoopt.

Het tweede scenario is wanneer het gemiddelde dagrendement op ex-dividenddatum min of meer gelijk is aan het gemiddelde dagrendement gedurende het jaar. Dit betekent dat het niet uitmaakt op welke dag je de aandelen koopt. Het uiteindelijke rendement zal min of meer hetzelfde zijn, ongeacht de periode van bezit 1 of meerdere ex-dividenddatums bevat. We houden hier geen rekening met eventuele belastingen, zoals de dividendbelasting.

Het laatste scenario geldt wanneer het gemiddelde dagrendement op ex-dividenddatum lager is dan het gemiddelde dagrendement gedurende het jaar. In dit geval lijkt het dividend een negatieve impact op het gehele rendement te hebben.

De dividend analyse

Onderaan dit artikel zijn de verschillende dagrendementen in een tabel gezet. Per aandeel is te zien welk ex-dividenddatum dagrendement er is behaald. Tevens staat het gemiddelde dagrendement over de 3 jaren van de analyse weergegeven.

Eerder is aangegeven dat het gemiddelde dagrendement op ex-dividenddatum ongeveer 0,1% is (0,098%). Als we dit gemiddelde dagrendement extrapoleren voor een geheel jaar, dan komen we uit op ongeveer 28,3% rendement. Dit is hoger dan het rendement van de AEX in de verschillende jaren, zelfs als we het dividend erbij optellen. In onderstaande tabel staan de jaarrendementen van de AEX over 2014, 2015 en 2016. We hebben ook AEX-rendement met dividend meegenomen (de zogenaamde herbeleggingsindex).

Jaar
AEX-rendement
Herbeleggingsindex
2014
5,64%
8,66%
2015
4,09%
7,36%
2016
9,36%
13,59%

Bovenstaande tabel laat zien dat er best een groot verschil is tussen het rendement op de AEX en het dividend op ex-dividenddatum. Het gemiddelde jaarrendement van de AEX-aandelen die zijn meegenomen binnen de uitgevoerde analyse is ongeveer 8,4%. Het geeft een goede indicatie, alleen is niet elke dag een ex-dividenddatum. Voor de analyse is daarom op het rendement niet op jaarbasis, maar op dagbasis bekeken.

Uit de analyse op dagrendement blijkt dat het dagrendement op ex-dividenddatum hoger is dan het gemiddelde dagrendement. Het verschil is echter een stuk kleiner, namelijk 0,098% tegenover 0,032%.

De dividend conclusie

Uit de analyse blijkt dat op de datum van ex-dividend het rendement gemiddeld hoger is dan op andere beursdagen. Het dagrendement is zelfs gemiddeld meer dan 3 keer zo hoog als op andere dagen. Dat is een redelijk groot verschil.

Het eerste deel van de dividendvraag is hiermee beantwoord. Dan blijft de tweede reden voor het uitvoeren van deze analyse over: loont het om alleen op ex-dividenddatum te beleggen.

Om dit te beantwoorden, moeten we weten wat het aantal slotdividenddatums zijn. Aangezien er in dit onderzoek 19 aandelen voldoen aan de kwalificatiecriteria, zijn er 19 ex-slotdividenddatums. Dit betekent dat, door alleen op de ex-slotdividenddatums te beleggen, een jaarrendement van ongeveer 1,9% wordt behaald (0,098% * 19 dagen). Het gemiddelde jaarrendement van de AEX gedurende de bekeken periode, was 8,4% (zonder dividend).

De conclusie is dat het loont om op ex-dividenddatums een positie aan te houden van de aandelen waarin al is belegd. Er wordt gemiddeld een lager rendement gehaald het dividend wordt genegeerd en een belegging wordt verkocht vlak voor de ex-dividenddatum.

De tweede conclusie is dat het voor een belegger niet interessant is om alleen een positie in te nemen op ex-dividenddatums. Simpelweg omdat er te weinig ex-dividenddatums zijn om een heel jaar te beleggen. En natuurlijk vanwege de (transactie)kosten.

Wel zijn er grote verschillen in dagrendementen van de aandelen in de AEX gedurende de periode. Deze verschillen zijn weergegeven in de tabel onderaan dit artikel.

Aandeel
Ex-dividenddatum
Dagrendement
Dividendrendement
Aalberts
0,114%
0,043%
1,652%
AEGON
1,997%
-0,018%
2,103%
Ahold
0,024%
0,100%
3,388%
Akzo Nobel
-0,178%
0,017%
1,815%
ASML
-1,178%
0,062%
0,980%
Boskalis
0,279%
-0,005%
3,182%
DSM
-0,906%
0,012%
2,117%
Gemalto
0,558%
-0,046%
0,624%
Heineken
0,897%
0,055%
1,043%
ING
0,816%
0,057%
2,229%
KPN
0,395%
0,055%
1,489%
Philips
1,049%
0,023%
3,363%
Randstad
-0,584%
0,022%
2,621%
RELX
0,703%
0,016%
2,139%
Shell
-0,994%
0,022%
1,364%
Unibail-Rodamco
0,023%
0,045%
2,789%
Unilever
0,410%
0,050%
0,829%
Vopak
-1,109%
0,016%
2,106%
Wolters Kluwer
-0,458%
0,076%
2,442%