Waarom de natuur en de economie hetzelfde zijn

De economie en biologie zijn vreemd genoeg sterk verbonden. In zowel de economie als de biologie komen gebeurtenissen voor die dezelfde oorzaken hebben. In dit artikel zal ik een aantal oorzaken en gevolgen noemen die overeen komen. Binnen het planten- en dierenleven bestaan periodes van groei en van verval, net als in de economie. Maar dit is een vergelijking op een hoog niveau. Wat kan de biologie ons leren over de economie?

Het leven is geconcentreerd

Het aantal verschillende soorten leven op onze planeet is geconcentreerd op een paar plekken. In het regenwoud leven bijvoorbeeld heel veel verschillende soorten dieren. En natuurlijk staat het regenwoud vol met bomen, planten, bloemen en schimmels. Naast het aantal verschillende soorten, verschilt ook de grootte van deze dieren. Grote dieren en bomen leven direct naast hele kleine dieren, zoals insecten en bacteriën.

Dit is precies hetzelfde met bedrijven. Het aantal bedrijven en het soort bedrijven is ook niet gelijk verdeeld over de landen. In de VS zijn bijvoorbeeld veel meer bedrijven dan in Europa. Ook de variatie van het soort bedrijven verschilt in de VS meer dan in Europa. Daarnaast komen er in de VS veel meer nieuwe bedrijven bij per jaar. Dit zorgt voor een grote variatie in het landschap van bedrijven en dus binnen de economie.

Maar hoe komt het dat deze verschillen tussen regio's bestaan? Dit wordt grotendeels veroorzaakt door omgevingsfactoren. In het regenwoud is het warm en nat. Dit zorgt voor een perfecte omgeving voor bomen om te groeien en daarmee voor ander leven binnen deze regio. Ook voor bedrijven is het belangrijk om de juiste voedingsbodem te hebben met gebalanceerde omgevingsfactoren. De belangrijke omgevingsfactoren voor bedrijven om succesvol te zijn, zijn:

  • Een ondernemende cultuur
  • Een ondersteunende overheid
  • Veel geld om bedrijven te laten groeien
  • Unieke kennis

Dus, het ontstaan en bestaan van bedrijven is afhankelijk van omgevingsfactoren. Bedrijven die de mogelijkheid hebben om de juiste omgevingsfactoren te vinden, hebben een grotere kans op succes. Er zijn zelfs bedrijven die deze omgevingsfactoren kunnen beïnvloeden.

Massa uitsterving van soorten

Zo nu en dan wordt het biologische leven geconfronteerd met massa uitsterving. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een grote meteoriet die in botsing komt met de aarde of een ijstijd die begint. Door deze rampen sterven dier- en plantensoorten uit die niet zijn voorbereid of gemaakt om de ramp te overleven. Aan de andere kant overleven diersoorten die wel zijn voorbereid de ramp wel. Sommige soorten zullen zelfs sterker uit zo een ramp komen, omdat zij de plaats innemen van de uitgestorven soorten.

Ook bedrijven hebben met rampen en 'massa uitsterving' te maken. Bedrijven die niet genoeg geld of een te lage winstmarge hebben, zullen een ramp niet overleven. Rampen voor bedrijven zijn bijvoorbeeld het barsten van bubbels, zoals de internetbubbel. Sommige bedrijven worden door rampen zwaarder getroffen dan andere bedrijven en andere bedrijven zullen de plaats innemen van bedrijven die failliet zijn gegaan.

Dus, je kunt voorspellen welke bedrijven rampen kunnen overleven. Sommige bedrijven zullen zelfs voordeel hebben van rampen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering is de oorzaak dat omgevingsfactoren in de natuur wijzigen en waardoor natuurrampen vaker zullen voorkomen. Hierdoor zullen dier- en plantensoorten uitsterven en andere dier- en plantensoorten zullen hun plaats innemen. Klimaatverandering is een doorlopend proces. De omgevingsfactoren zullen na een ramp weer terugkeren naar de conditie voor de ramp. Bij klimaatverandering wijzigen deze omgevingsfactoren voor altijd. Soorten zullen uitsterven terwijl andere soorten zich kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Hierdoor is klimaatverandering een ander soort ramp dan andere rampen.

Klimaatverandering heeft een overeenkomstige gebeurtenis in de economie: de crises. Crisissen, zoals de financiële crisis, zorgen ervoor dat de economische omgevingsfactoren blijvend wijzigen. Wetten zullen wijzigen, belangrijke kennis wordt minder belangrijk en de cultuur van landen en regio's kan veranderen. Waardering en vertrouwen voor bedrijfssectoren zal afbrokkelen, terwijl andere sectoren juist waardevoller blijken.

Dus, crisissen zullen het speelveld voor bedrijven veranderen. Sommige bedrijven kunnen na een crisis profiteren van de veranderde omgevingsfactoren, andere bedrijven gaan failliet.