Nemen van beslissingen

Aan het kopen van een product gaat een besluitvormingsproces vooraf. Tijdens die proces worden persoonlijke voorkeuren tegen elkaar afgewogen en wordt de persoonlijke beste beslissing genomen. Tenminste, zo denkt iedereen dat zijn of haar beslissing tot stand komt. Vaak wordt er echter ondoordacht, op gevoel, zonder de verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen, een beslissing genomen. Dit geldt voor de aanschaf van producten en zeker ook voor de aankoop van beleggingsproducten.

Veel beleggers denken dat zij door middel van een rationeel proces tot hun besluit voor een bepaalde belegging komen. Maar is dit wel het geval? Hoeveel alternatieven bekijk jij voordat je een beslissing maakt welk beleggingsproduct aan te schaffen? En kan iemand zelfstandig wel tot de juiste keuze komen, zeker bij zulke complexe producten als beleggingsproducten? Om een antwoord op deze vragen te vinden moet je eerst weten hoe je precies tot een bepaald besluit komt.

Twee beslissingsprocessen

Er zijn twee mogelijkheden waarop iemand tot een besluit kan komen, namelijk op de rationele en op de intuïtieve manier.
Beslissingen die worden genomen door het intuïtieve proces zijn snelle beslissingen. Hierbij wordt niet alle beschikbare informatie meegenomen, maar er wordt op een ad hoc basis een beslissing genomen. Dit besluitvormingsproces gebeurd op een onbewuste, passieve manier en degene die het besluit maakt, heeft niet eens door dat de beslissing al is genomen.
Beslissingen die worden genomen via het rationele proces zijn beslissingen waarbij alle voordelen en nadelen worden afgewogen. Er worden verschillende alternatieven afgewogen en scenario’s bedacht waarna het besluit wordt genomen.
De meeste beslissingen worden voor een groot deel op de intuïtieve manier gemaakt en maar een klein deel met ratio. Er worden wel alternatieven bekeken, maar omdat de keuzes en de berg aan beschikbare informatie meestal zo groot is, is het ondoenlijk om alleen vanuit het rationele proces beslissingen te nemen.
Belangrijke beslissingen, zoals de keuze waarin je je geld wilt beleggen, zouden vooral aan de hand van het rationele proces moeten worden gemaakt.

Informatie

Een rationeel besluit kan alleen worden genomen aan de hand van de juiste informatie. Het is tegenwoordig heel makkelijk om veel informatie te krijgen, waarbij het ook nog eens de vraag is of deze informatie wel betrouwbaar is. Daarom is het van belang om altijd te controleren of de informatie wel betrouwbaar is en of de informatie überhaupt wel van belang is voor de te nemen beslissing.
Dit geldt zeker ook voor het nemen van een beleggingsbeslissing. De informatie die wordt gebruikt voor het maken van een beslissing voor een beleggingsproduct, moet eerst goed worden gefilterd. Hierbij zijn belangrijke uitgangspunten de belangrijkheid en relevantie van de informatie. Daarnaast moet goed vooraf worden bepaald welke beleggingen wel en welke niet tot de opties behoort, zodat de berg informatie nog meer kan worden beperkt.

Onderzoek en advies

Informatie kan worden verkregen uit onderzoeken die zijn uitgevoerd door anderen. Hierbij kun je denken aan wetenschappers, andere beleggers of adviseurs op beleggingsgebied. Als deze informatie wordt meegenomen in het besluitvormingsproces, moet goed worden gekeken hoe de uitkomst van het onderzoek van anderen tot stand is gekomen. Bekijk goed wat wel en wat niet is onderzocht. Probeer er ook achter te komen waarom iets juist wel of juist niet is meegenomen in het onderzoek. Als de achterliggende gedachte onlogisch of onduidelijk is, is het advies het duidelijk niet waard om meegenomen te worden bij het maken van de keuze voor een belegging.

‘In and out of the box’

Bij het afwegen van alternatieven en het bedenken van scenario’s geldt: “Think in and out of the box”. Door binnen de gebaande paden te denken, kunnen normale gebeurtenissen worden opgenomen in de scenario’s. Maar voordat de juiste beslissing genomen kan worden, moeten ook de abnormale gebeurtenissen in het besluitvormingsproces worden meegenomen. De abnormale gebeurtenissen kunnen de uitkomst van de keuze meer beïnvloeden dan de reguliere gebeurtenissen.
Bedenk wat er zou kunnen gebeuren en wat voor invloed dit heeft op het beleggingsproduct of bedrijf en het rendement van de belegging.
Door zowel binnen als buiten de gebaande paden te denken, kunnen risico’s worden vermeden en waarschijnlijker, kan worden geprofiteerd van uitzonderlijke gebeurtenissen.

Wees altijd kritisch bij het maken van keuzes en probeer beslissingen op de juiste informatie te baseren. Probeer niet teveel informatie mee te nemen bij het nemen van een beslissing, maar bepaal vooraf wat wel en niet als alternatief kan gelden. Bij beleggen geldt dat bestaande informatie in de koers verwerkt zit, maar goed geïnformeerde beleggers hebben altijd een voorsprong!

 

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.