Beleggers cashflow

Veel beleggers gebruiken de cashflow van een bedrijf als een belangrijke indicator. Bij de groei van de cashflow is het interessant om in een bedrijf te beleggen. Bij een negatieve cashflow denkt de belegger minimaal twee keer na.

Een positieve cashflow betekend dat een bedrijf zijn werkzaamheden op langere termijn kan voortzetten. Maar als een bedrijf langere tijd minder geld binnenkrijgt dan het uitgeeft, zal het bedrijf op een gegeven moment de rekeningen niet meer kunnen betalen. De cashflow bepaalt dus de continuïteit van het bedrijf.

De cashflow van een bedrijf wordt door geldstromen beïnvloedt, bijvoorbeeld door de verkoopinkomsten. Andere inkomsten die de cashflow op een positieve manier beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld verkopen van machines en gebouwen, waarbij de betaling direct plaatsvindt. Uitgaven die direct invloed hebben op de cashflow zijn onder andere betalingen aan leveranciers, rentebetalingen en dividendbetalingen.

Cashflow voor personen

Net als voor bedrijven, is voor personen (zoals beleggers) de cashflow ook belangrijk. Zonder cashflow kan een persoon niet rondkomen. En net als bedrijven, hebben personen ook meerdere soorten geldstromen. Iemand kan uit werk geld krijgen, maar ook vanuit een bedrijf of beleggingen. Daarnaast zijn er verschillende manieren waarop geld de portemonnee (of de bankrekening) verlaten, zoals huur of hypotheek en uiteraard eten en drinken.

Zoals aangegeven kan de cashflow ook vanuit beleggingen komen. Voor aandelen gelden drie belangrijke vormen van cashflow. Allereerst kunnen aandelen worden verkocht. Ten tweede kan voor aandelen dividend of obligaties met interest worden ontvangen. En als laatste is de mogelijkheid om door het schrijven van opties, inkomsten uit aandelen te krijgen. Deze drie mogelijkheden worden in dit artikel verder beschreven.

Cashflow uit verkopen van aandelen

Voor een belegger levert het verkopen van aandelen die in het bezit zijn van de belegger een directe cashflow op. Het voordeel van het verkopen van aandelen is dat de cashflow direct is. Er zijn echter nadelen aan deze manier van het creëren van een cashflow.

Een van deze nadelen is dat de aandelen eerst moeten zijn gekocht door de belegger. Over de langere termijn moet het verkopen van aandelen een positieve cashflow opleveren. Dit betekent dat de koers van de aandelen op het moment van verkopen hoger moet zijn dan de koers op het moment van aankopen. Als dit niet het geval is, levert dit een verlies op en op de lange termijn ook een negatieve cashflow.

Een ander nadeel is dat het verkopen van aandelen maar een éénmalige cashflow oplevert. Als het bedrag niet weer wordt belegd, blijft het maar bij deze eenmalige cashflow. Als het bedrag weer volledig wordt belegd, is er geen sprake meer van een cashflow, omdat de positieve cashflow teniet wordt gedaan door de negatieve cashflow.

Cashflow uit dividend of interest

Een ander cashflow voor beleggers, is de cashflow uit dividend. Dividend wordt door veel bedrijven eenmaal per jaar uitgekeerd. Sommige bedrijven keren het dividend meerdere keren per jaar uit. Weer andere bedrijven keren helemaal geen dividend uit. Ook obligaties kennen een jaarlijkse (of halfjaarlijkse) uitkering. Het gaat hier om de interest die op de obligaties wordt betaald.

Het voordeel van de cashflow uit dividend of interest is dat er geen belegging hoeft te worden verkocht. De waarde van de belegging blijft min of meer hetzelfde. Daarnaast is er een jaarlijks terugkerende positieve cashflow.

Het nadeel van cashflow uit dividend of interest is dat de mogelijke winst op de belegging niet verzilverd kan worden, zonder de jaarlijkse cashflow te onderbreken. Daarnaast kan het verlies bij het verkopen van de belegging, groter zijn dan de ontvangen jaarlijkse dividend of interestbetalingen.

Cashflow uit opties

Een laatste veelgebruikte manier voor het genereren van cashflow uit beleggingen, is door het schrijven van opties op aandelen. Wel moeten de aandelen in het bezit van de belegger zijn om het risico zo laag mogelijk te houden.

Door het schrijven (verkopen) van call opties op aandelen die in het bezit van de belegger zijn, ontvangt de belegger direct een premie. De call optie verplicht de belegger om de aandelen tegen een vooraf vastgestelde koers te verkopen aan de tegenpartij. Als de koers voor of op de afloopdatum niet op of boven de in de call optie vastgestelde koers ligt, dan loopt de optie af zonder dat de aandelen geleverd hoeven te worden.

Hoe verder de vooraf vastgestelde koers boven de huidige koers ligt (waarbij de termijn hetzelfde blijft), hoe lager de ontvangen premie zal zijn. Maar hierbij is het risico dat de aandelen daadwerkelijk tegen de vastgestelde prijs geleverd moeten worden, klein. Ook zal de prijs die voor de aandelen wordt ontvangen, als er geleverd moet worden, hoger zijn.

De ontvangen premie is ook afhankelijk van de termijn wanneer de optie afloopt. Hoe korter de termijn, hoe lager de ontvangen premie zal zijn. Het voordeel hiervan is echter ook dat de kans dat de aandelen tegen de vooraf vastgestelde koers geleverd moet worden kleiner is.

Het voordeel van het schrijven van call opties, is dat de premie van de geschreven call opties een positieve cashflow oplevert. Daarnaast blijven de aandelen in het bezit van de belegger, zolang de optie niet wordt uitgeoefend.

Het nadeel van het genereren van cashflow door het schrijven van call opties ontstaat als de call optie wordt uitgeoefend (en de aandelen moeten worden geleverd). Als de call optie wel wordt uitgeoefend, dan zal de koers op dat moment boven de vooraf afgesproken koers liggen. Hierdoor had de belegger meer winst kunnen maken als hij de aandelen tegen de beurskoers op dat moment kon verkopen. Maar omdat de aandelen geleverd moeten worden tegen de vooraf afgesproken koers, is de winst lager dan deze had kunnen zijn.

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.