Altman Z-score - B&S Group

Voor het berekenen van de Altman Z-score kunnen hieronder de gegevens worden ingevoerd. Voor een snelle berekening zijn de standaardwaarden al ingevuld.

Soort bedrijf

Selecteer hieronder het type bedrijf waarvoor de Altman Z-score berekend moet worden. Voor verschillende typen bedrijven gelden verschillende berekeningen.

Rekengegevens

Hieronder kunnen de gegevens worden ingevoerd waarmee de Altman Z-score kan worden berekend.

Boekwaarde van de schulden

Boekwaarde van de bezittingen

Marktwaarde

Omzet

Ingehouden winst

Werkkapitaal

Winst

Reken factoren

De Altman Z-score wordt berekend door de verschillende factoren een bepaalde weging te geven. Hieronder kunnen de wegingen worden gegeven aan de verschillende onderdelen van de formule voor het berekenen van de Altman Z-score.

Factor werkkapitaal / bezittingen

Factor ingehouden winst / bezittingen

Factor winst / bezittingen

Factor marktwaarde / schulden

Factor omzet / bezittingen

Factor bezittingen / schulden

Extra parameters

In bepaalde versies van de formule voor het berekenen van de Altman Z-score, wordt aan het eind een standaardwaarde toegevoegd of afgetrokken. Met deze standaardwaarde wordt de uitkomst van de Altman Z-score verhoogd of verlaagd, zodat de grenswaarden niet bijgesteld hoeven te worden.

Standaardwaarde

© 2009 Skuzet. All Rights Reserved.