Bedrijven - Vopak

Koers

 
Koers
€ 39,46
Verschil
€ 1,41
Verschil %
3,71%
Open
€ 38,05
Hoog
€ 39,58
Laag
€ 37,70
Volume
747.084

Profiel

 
Profiel
Koninklijke Vopak biedt wereldwijd onafhankelijke tankterminalcapaciteit aan de chemische en olie-industrie aan voor opslag van vloeibare en gasvormige chemische producten en olieproducten. In samenhang daarmee levert Vopak een scala van waardetoevoegende logistieke diensten ter ondersteuning van deze activiteiten. Wereldwijd is de onderneming onderverdeeld naar vijf marktregio's en exploiteert zij een netwerk van 75 tankterminals in 30 landen.
Sector
Distributie/logistiek
Omschrijving
Bedrijven in de distributie en logistieke sector leveren gespecialiseerde diensten met betrekking tot het managen van de goederenstroom. Activiteiten die worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het transporteren en opslaan van goederen en voorraadbeheer. Maar ook activiteiten als ompakken en beveiliging van deze goederen behoren in de goederenstroom thuis. Meestal zijn deze processen business-to-business, maar een enkel bedrijf levert wel direct aan de eindconsument.

Kerncijfers (2016)

 
De onderstaande kerncijfers zijn berekend met de laatst bekende koers en de laatst bekende bedrijfscijfers.

Kerncijfers per aandeel

Koers/winst
9,446
Koers/winst (3 jaar)
14,188
Koers/winst (5 jaar)
14,679
Koers/winstgroei
0,625
Koers/cashflow
6,277
Koers/netto cashflow
22,047
Koers/boekwaarde
1,971
Koers/omzet
3,057

Kerncijfers over dividend

Dividendrendement
2,66%
Pay out
25,14%

Kerncijfers over de waardering

Beurswaarde/EV
1,971
Beurswaarde/omzet
3,057
Enterprise value/omzet
3,012

Kerncijfers over het rendement

Rendement eigen vermogen
20,87%
Rendement totaal vermogen
9,57%
Winstmarge
32,36%

Kerncijfers over het risico

Solvabiliteit
0,458
Solvabiliteit
1,847
Current ratio
1,139
Vreemd/Eigen vermogen
1,181

Kerncijfers waardebeleggen

Graham's Getal
€ -18,89
Graham's Waarde
€ -58,35
Graham's product
18,621
Graham's product (3 jaar)
27,968

2016

 

Winst en verlies

Netto winst (x 1 mln)
€ 534,00
Omzet (x 1 mln)
€ 1.650,10
Cashflow(x 1 mln)
€ 803,60
Netto cashflow(x 1 mln)
€ 228,80

Balans

Eigen vermogen (x 1 mln)
€ 2.559,00
Vreemd vermogen (x 1 mln)
€ 3.023,00
Vlottende activa (x 1 mln)
€ 608,00
Vlottende passiva (x 1 mln)
€ 534,00
Werkkapitaal (x 1 mln)
€ 74,00
Balans totaal (x 1 mln)
€ 5.582,00

Aandeel

Uitstaande aandelen (x 1 mln)
127,835
Ultimo koers
€ 44,88
Dividend per aandeel
€ 1,05
Winst per aandeel
€ 4,18
Cashflow per aandeel
€ 6,29
Netto cashflow per aandeel
€ 1,79
Boekwaarde per aandeel
€ 20,02
Beurswaarde (x 1 mln)
€ 5.736,60

Historie

 
Jaar
2016
2015
2014
2013
2012
Netto winst (x 1 mln)
€ 534,00
€ 282,20
€ 250,40
€ 318,50
€ 333,10
Omzet (x 1 mln)
€ 1.650,10
€ 1.492,10
€ 1.348,90
€ 1.322,40
€ 1.326,10
Ultimo koers
€ 44,88
€ 39,67
€ 43,09
€ 42,52
€ 53,31
Hoogste koers
€ 49,18
€ 54,32
€ 44,55
€ 55,23
€ 58,07
Laagste koers
€ 35,43
€ 34,01
€ 32,32
€ 39,75
€ 40,10
Uitstaande aandelen (x 1 mln)
127,835
127,622
127,515
127,424
127,361
Koers/winst
10,743
17,940
21,941
17,011
20,383
Winst per aandeel
€ 4,18
€ 2,21
€ 1,96
€ 2,50
€ 2,62
Dividend
€ 1,05
€ 1,00
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,88
Dividendrendement
2,34%
2,52%
2,09%
2,12%
1,65%
Pay out
25,14%
45,22%
45,83%
36,01%
33,65%
Eigen vermogen (x 1 mln)
€ 2.559,00
€ 2.160,40
€ 1.902,80
€ 1.927,50
€ 1.752,60
EV per aandeel
€ 20,02
€ 16,93
€ 14,92
€ 15,13
€ 13,76
Balans totaal (x 1 mln)
€ 5.582,00
€ 5.497,20
€ 5.408,40
€ 4.823,00
€ 4.838,00
Beurswaarde (x 1 mln)
€ 5.736,60
€ 5.062,76
€ 5.493,98
€ 5.418,07
€ 6.789,61

Bedrijfsanalyses

 

Winstindicatoren

Gemiddelde winst per aandeel (10 jaar)
€ 3,10
Standaard deviatie gemiddelde winst
€ 0,81 (26,15%)
Gemiddeld jaarlijks winstgroeipercentage
8,82%
Samengesteld jaarlijks winstgroeipercentage
7,25%
© 2009 Skuzet. All Rights Reserved.