Bedrijven - Batenburg Techniek

Koers

 
Koers
€ 37,40
Verschil
-
Verschil %
-
Open
€ 37,40
Hoog
€ 37,40
Laag
€ 37,40
Volume
1

Profiel

 
Profiel
Batenburg Beheer omvat dienstverlenende ondernemingen op het gebied van installatietechniek, technische handel en informatietechnologie. De Batenburg Groep bestaat uit vijftien operationele werkmaatschappijen, gevestigd in Nederland en België, met in totaal circa 950 medewerkers. De bedrijven leveren producten en diensten aan opdrachtgevers in de sectoren industrie, utiliteitsbouw en infrastructuur. Batenburg streeft een duurzame en rendabele groei na met aandacht voor lange termijn toegevoegde waarde. Groei komt tot stand door handhaving en verdere ontwikkeling van de bestaande marktposities. Voorts wordt groei nagestreefd door acquisitie van ondernemingen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen. Batenburg beoogt tot een beheerste resultaatontwikkeling te komen en het risico te spreiden. Daartoe wordt een balans gezocht tussen snel groeiende markten met een hoger risicoprofiel en zich gelijkmatig ontwikkelende markten en niches.
Sector
Bouw/materialen
Omschrijving
Bedrijven die bouwen, leveren veelal ook bouwmaterialen aan particulieren en bedrijven, maar er is ook een verdere onderverdeling gemaakt tussen bouw, bouwmaterialen en vastgoed. De markt voor bouwbedrijven is in hoofdzaak lokaal georiënteerd. De producenten van bouwmaterialen kennen een meer internationale afzetmarkt. De waardering voor de sector is laag, ondanks dat de vooruitzichten op langere termijn gunstig zijn. Dit wordt verklaard door de conjunctuurgevoeligheid: cyclische fondsen worden door de belegger lager gewaardeerd. Ook heeft de relatief lagere winstmarge en de hoge kapitaalintensiteit een invloed op de ondermaatse waardering.

Kerncijfers (2016)

 
De onderstaande kerncijfers zijn berekend met de laatst bekende koers en de laatst bekende bedrijfscijfers.

Kerncijfers per aandeel

Koers/winst
22,974
Koers/winst (3 jaar)
33,314
Koers/winst (5 jaar)
201,025
Koers/winstgroei
-
Koers/cashflow
14,812
Koers/netto cashflow
-12,137
Koers/boekwaarde
2,290
Koers/omzet
0,616

Kerncijfers over dividend

Dividendrendement
2,41%
Pay out
55,29%

Kerncijfers over de waardering

Beurswaarde/EV
2,290
Beurswaarde/omzet
0,616
Enterprise value/omzet
0,514

Kerncijfers over het rendement

Rendement eigen vermogen
9,97%
Rendement totaal vermogen
5,00%
Winstmarge
2,68%

Kerncijfers over het risico

Solvabiliteit
0,501
Solvabiliteit
2,005
Current ratio
1,485
Vreemd/Eigen vermogen
0,995

Kerncijfers waardebeleggen

Graham's Getal
€ 2,66
Graham's Waarde
€ -34,74
Graham's product
52,621
Graham's product (3 jaar)
76,303

2016

 

Winst en verlies

Netto winst (x 1 mln)
€ 3,92
Omzet (x 1 mln)
€ 146,30
Cashflow(x 1 mln)
€ 6,08
Netto cashflow(x 1 mln)
€ -7,42

Balans

Eigen vermogen (x 1 mln)
€ 39,32
Vreemd vermogen (x 1 mln)
€ 39,14
Vlottende activa (x 1 mln)
€ 45,55
Vlottende passiva (x 1 mln)
€ 30,67
Werkkapitaal (x 1 mln)
€ 14,88
Balans totaal (x 1 mln)
€ 78,46

Aandeel

Uitstaande aandelen (x 1 mln)
2,408
Ultimo koers
€ 25,96
Dividend per aandeel
€ 0,90
Winst per aandeel
€ 1,63
Cashflow per aandeel
€ 2,52
Netto cashflow per aandeel
€ -3,08
Boekwaarde per aandeel
€ 16,33
Beurswaarde (x 1 mln)
€ 62,51

Historie

 
Jaar
2016
2015
2014
2013
2012
Netto winst (x 1 mln)
€ 3,92
€ 2,24
€ 1,95
€ -6,89
€ 1,02
Omzet (x 1 mln)
€ 146,30
€ 135,92
€ 141,40
€ 157,87
€ 160,98
Ultimo koers
€ 25,96
€ 19,30
€ 16,30
€ 11,90
€ 13,50
Hoogste koers
€ 26,85
€ 21,65
€ 17,73
€ 14,44
€ 18,00
Laagste koers
€ 18,00
€ 14,67
€ 11,65
€ 10,57
€ 11,52
Uitstaande aandelen (x 1 mln)
2,408
2,408
2,408
2,408
2,408
Koers/winst
15,947
20,748
20,128
-4,159
31,871
Winst per aandeel
€ 1,63
€ 0,93
€ 0,81
€ -2,86
€ 0,42
Dividend
€ 0,90
€ 0,75
€ 0,60
-
€ 0,20
Dividendrendement
3,47%
3,89%
3,68%
-
1,48%
Pay out
55,29%
80,63%
74,09%
-
47,22%
Eigen vermogen (x 1 mln)
€ 39,32
€ 37,20
€ 36,42
€ 34,48
€ 41,86
EV per aandeel
€ 16,33
€ 15,45
€ 15,12
€ 14,32
€ 17,38
Balans totaal (x 1 mln)
€ 78,46
€ 65,96
€ 66,57
€ 63,90
€ 81,31
Beurswaarde (x 1 mln)
€ 62,51
€ 46,47
€ 39,25
€ 28,66
€ 32,51

Bedrijfsanalyses

 

Winstindicatoren

Gemiddelde winst per aandeel (7 jaar)
€ 0,77
Standaard deviatie gemiddelde winst
€ 1,51 (195,75%)
Gemiddeld jaarlijks winstgroeipercentage
-32,21%
Samengesteld jaarlijks winstgroeipercentage
3,60%
© 2009 Skuzet. All Rights Reserved.