Technische analyse

Met technische analyse kan de korte termijn trend van een aandelenkoers worden bepaald. Bij een trend is het belangrijk om de richting, maar zeker ook de kantelpunten te herkennen. Technische analyse helpt hierbij.

Technische analyse is niet de enige vorm van analyse. Naast technische analyse wordt ook event analyse gebruikt om kantelpunten of belangrijke trends te herkennen. Technische analyse gebruikt aandeelgerelateerde informatie, zoals koers en volume. Bij event analyse wordt op basis van gebeurtenissen uit het verleden een voorspelling gemaakt voor de toekomstige koers.

Als belegger is het van belang om naar de lange termijn te kijken, naast de richting van de koers op korte termijn. Bij fundamentele analyse worden bedrijfsgerelateerde cijfers gebruikt om de waarde van een aandeel te bepalen. Deze cijfers zijn bijvoorbeeld de winst en cashflow.

Average True Range (ATR)

In een eerder artikel over de ADX indicator heb ik beloofd om een artikel te schrijven over de Average True Range (ATR). In het artikel dat je nu leest, beschrijf ik de ATR. Ik zal de signalen die de ATR geeft bespreken, net als de berekening van de ATR. Wanneer ik een technische analyse methode gebruik wil ik altijd weten hoe de signalen geïnterpreteerd moeten worden en hoe voorkomen kan worden dat de signal verkeerd worden uitgelegd of dat er verkeerde signalen worden afgegeven. Ook dit wordt besproken in dit artikel.

Average directional index indicator (ADX)

Dit artikel is een vervolg van de artikelserie over objectieve technische analyses. In dit artikel wordt de Average Directional Index (ADX) besproken. Eerder artikelen in deze reeks, zijn artikelen over het voortschrijdend gemiddelde, de voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie indicator (ook wel MACD) en de relatieve sterkte index. Dit zijn allemaal objectieve technische analyse methodes. Net als deze andere methodes, kan de ADX gebruikt worden om de trend van een aandeel te meten.

De MACD indicator, signalen en beperkingen

Ik heb verschillende artikelen geschreven over technische analyse. Zo heb ik beschreven welke soorten technische analyses er zijn en wat de voor- en nadelen van de verschillende soorten technische analyses zijn. Daarnaast heb ik een artikel gewijd aan het voortschrijdend gemiddelde, het gebruik hiervan en de verschillende soorten voortschrijdende gemiddeldes. In dit artikel zal ik de MACD methode beschrijven. De MACD is een indicator die gebruik maakt van het voortschrijdend gemiddelde.

Voortschrijdend gemiddelde: methodes en gebruik

Bij het gebruik van technische analyse gaat mijn voorkeur uit naar eenvoudige, objectieve methodes. De reden hiervoor is dat deze het meest gebruikt worden en (daardoor) het beste werken. In een eerder artikel heb ik de verschillende typen technische analyses beschreven, met de belofte om een aantal indicator gedreven technische analyse methodes te bespreken. In dit artikel bespreek ik de werking en de doelen van de veelgebruikte methode van het voortschrijdend gemiddelde uitgelegd. Met het voortschrijdend gemiddelde kan onder andere een trend worden geïdentificeerd.

Verschillende soorten technische analyse

Zoals in een eerder artikel over technische analyse is aangegeven op deze site, menen wij dat het risico binnen categorieën van beleggingsproducten gemiddeld even hoog is. Aandelen hebben een relatief hoog risicoprofiel, terwijl een bankrekening een laag risico heeft. Dit wil echter niet zeggen dat het risico voor elk aandeel op elk moment hetzelfde is. Een aandeel kan duur zijn, gebaseerd op de koers-winst verhouding of het dividendrendement. Dure aandelen hebben een hoog risico en een lage kans op een goed rendement. Een andere methode die veel wordt gebruikt om te bepalen wat het risico en mogelijke rendement is van aandelen, is technische analyse.

Technische analyse

Technische analyse van aandelen houdt in dat met behulp van kwantitatieve data de koers van een aandeel wordt voorspeld. De belangrijkste kwantitatieve data is de grafiek van het historische koersverloop. Er wordt in de grafiek een trend gezocht, waarna het verloop van de koers op korte termijn geprobeerd wordt te voorspellen. Dit wordt gedaan door een bovenlijn (weerstand) en een onderlijn (steun) aan de grafiek toe te voegen. Deze weerstand- en steunlijnen hoeven niet per definitie horizontaal te liggen, maar kunnen ook diagonaal worden getrokken. De verschillende lijnen kunnen voor kortere of langere termijnen in de grafiek worden gezet.

© 2009 - 2024 Skuzet. All Rights Reserved.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.